Els primers resultats de Sentinel-6 mostren un rendiment excel·lent


10 desembre, 2020

isardSAT processa les primeres dades adquirides per Sentinel-6, que es van llançar amb èxit el 21 de novembre. Les primeres dades científiques són d’una qualitat excepcional.

Dades científiques

Les formes d’ona de potència de l’altímetre d’alta resolució mostren un bon acord entre els modes Raw i RMC a oceà obert. L’anàlisi estadística dels paràmetres geofísics d’altitud de la superfície del mar (SSH), altitud d’ona significativa (Hs) i el coeficient de retrodispersió (Sigma-0) del mode SAR i l’adaptació convencional del model teòric d’altímetre revelen un biaix inapreciable o mínim en tots tres modes.

Calibratge de l’instrument

isardSAT també s’ocupa del calibratge intern, que permet conèixer la salut de l’altímetre. Les dades de calibratge s’utilitzen per corregir mesures científiques.

El següent mapa mostra un retard intern en mode SAR al voltant de l’òrbita, mentre que la gràfica mostra la correlació esperada del retard intern en comparació amb la temperatura. Un cop l’instrument s’hagi estabilitzat tèrmicament, les variacions de temperatura seran mínimes. En les dades científiques es realitza una correcció del retard intern, així com altres correccions d’instruments.

Actitud del satèl·lit

Les activitats d’isardSAT també inclouen l’anàlisi dels tres paràmetres d’actitud de l’antena de l’altímetre radar (roll, pitch i yaw). Els tres paràmetres mostren un cert moviment dins d’un període d’una òrbita. Tanmateix, el yaw mostra el moviment més gran, tot i que té menys impacte en les dades científiques, i el pitch és el component amb el moviment més petit. Aquests resultats es troben dins dels requisits de la missió.