Arctic+ Ice

Estimació del balanç de massa dels casquets glacials

Arctic+ Ice

Estimació conciliada de la massa de la banquisa de l’Àrtic.

L’objectiu principal d’aquest projecte era obtenir una estimació conciliada del balanç de massa de la banquisa de l’Àrtic mitjançant dades de les missions d’Observació de la Terra més avançades i recents, és a dir, les missions ERS, EnviSat, CryoSat-2 i SMOS i la missió ICESat de la NASA i l’estat de la NASA, i dels models numèrics actuals. S’han desenvolupat nombrosos mètodes de processament i s’han publicat les estimacions de canvis de volum de gel estacionals i interanuals. També s’han recopilat aquests conjunts de dades diferents i aplicat mètodes unificats per convertir la sobreelevació en gruix i massa en regions i períodes de temps consistents.

El projecte ha permès explorar, desenvolupar i validar diferents enfocaments per millorar les estimacions de la massa de la banquisa i la seva aplicació; desenvolupar un nou prototip de processador, així com produir i validar un conjunt de dades experimentals sobre gruix, volum i massa de gel àrtic.

Ves a la web del projecte

Equip

isardSAT, Centre for Polar Observation and Modelling, University College London, York University (Canada), FMI

Durada

2016-2018

Etiquetes

neu / gel, nivell del mar, teledetecció