BASE

Plataforma de batimetria

BASE

La plataforma BASE proporciona un servei innovador per a dades batimètriques derivades de satèl·lit per a un ampli ventall d’usuaris a través d’una plataforma de serveis comercials. La batimetria és la mesura de la profunditat de l’aigua, similar a la topografia submarina. La plataforma BASE tenia com a objectiu establir una plataforma de serveis comercials per a dades batimètriques, ajustats a les necessitats dels usuaris i d’accés fàcil. Va influir significativament en el mercat actual, les seves metodologies de recerca i la manera d’accedir i utilitzar les dades batimètriques. Les dades d’Observació de la Terra, especialment Copernicus, tindran un paper clau per superar aquesta manca de dades. La plataforma BASE se centra en la batimetria derivada per satèl·lit com a enfocament innovador, ràpid i rendible per determinar la batimetria de l’espai. El servei de plataforma BASE era accessible a través d’una plataforma comercial.

Equip

EOMAP, isardSAT, DLR, SMARTCOM, Find Mapping Limited, MARIS

Durada

2015-2017

Etiquetes

teledetecció, oceà