CCI Sea State

ESA Climate Change Initiative

CCI Sea State

La Climate Change Initiative (CCI) és una iniciativa conjunta de l’ESA i la UE que té com a objectiu explotar els arxius històrics dels satèl·lits de l’ESA i d’altres missions per respondre als requisits d’un conjunt de variables climàtiques essencials (ECV) a llarg termini. Les variables van ser definides pel Sistema Global d’Observació del Clima (GCOS) per donar suport al treball de la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (UNFCCC) i del Grup Internacional sobre Canvi Climàtic (IPCC).

L’estat del mar depèn de les ones de superfície (tant de les provocades pel vent com per la mar de fons) en oceans i mars. Incideixen en els fluxos d’energia aire-mar, en la mescla d’oceans, en l’extensió de la banquisa i en els canvis morfològics de la costa. Entendre l’estat del mar és essencial no només per al clima, sinó també per a altres qüestions econòmiques i ecològiques, com ara la protecció del litoral, la seguretat marina i el desenvolupament d’energies marines renovables. Els canvis en la circulació atmosfèrica a causa de les emissions de gasos d’efecte hivernacle probablement afecten l’estat del mar. Tanmateix, el coneixement actual sobre les futures condicions de l’estat del mar encara és limitat per manca d’observacions coherents a llarg termini i perquè l’estat del mar no ha estat mai un àmbit important de l’altimetria per satèl·lit.

Aquest projecte ha permès desenvolupar un conjunt inicial de dades de 18 anys (2002-2020) gràcies als altímetres satel·litals, les imatges SAR, dades in situ i altres dades disponibles d’aquest període. El projecte se centra especialment en la reducció del soroll dels paràmetres de l’estat del mar i en la combinació de diferents sensors, incloent el processament Doppler de dades altimètriques.

isardSAT ha participat en el processament d’altimetria Delay-Doppler i retracking de nivell 1, el processament mitjançant compensació de la dilatació i l’amplitud (Amplitude Compensation Dilation Compensation, ACDC) i en l’estudi dels efectes de la mar de fons en el model de forma d’ona de retrodifusió de l’altímetre d’alta resolució.

Ves a la pàgina web de l'ESA

Equip

LOPS, Ifremer, OceanDataLab, CLS, IPGP, TU Munich, DLR, PML, NOC, SatOC, ECMWF, NERSC, isardSAT, IH Cantabria, Uni Galati

Durada

2018-2021

Notícies Relacionades

Etiquetes

validació geofísica, desenvolupament d'algorismes, oceà, teledetecció