CP4O

CryoSat Plus for Ocean

CP4O

El projecte CryoSat Plus for Ocean (CP4O) va néixer com una oportunitat per aprofitar un nou tipus de dades altimètriques amb major resolució i un nou mode interferomètric (SARIn).

Hi ha un especial interès a conèixer més sobre el comportament de la costa oceànica a causa de la relació entre l’activitat humana i la costa. A les zones costaneres, les interferències del senyal terrestre causen una degradació de les dades i sovint impossibiliten algunes aplicacions oceanogràfiques científiques.

Tenint en compte que la missió CryoSat mesura el gruix del gel que flota en els oceans i la cobertura de gel polar, però que el potencial d’aplicacions de dades SIRAL és més gran, el projecte CP4O cobreix la necessitat d’estudis oceanogràfics amb mesures de CryoSat.

isardSAT va entrar en el consorci de CryoSat Plus for Ocean, un equip europeu d’experts de primer nivell, com a responsable de l’estudi de les zones costaneres mitjançant dades de SARIn. Es va desenvolupar un algorisme específic per evitar les interferències no desitjades. Es van processar les dades SARIn de CryoSat d’un any de la zona de Cuba aplicant els algorismes dissenyats i es va aconseguir una millora global de l’estabilitat de l’altitud de la superfície del mar propera al 50%.

Ves a la web del projecte

Referències:

García, Pablo & Martin-Puig, Cristina & Roca, Mònica. (2018). SARin mode, and a Window Delay approach, for Coastal Altimetry. Advances in Space Research. 62. 10.1016/j.asr.2018.03.015.

Equip

SatOC, isardSAT, University of Porto, DTU Space, TU Delft, CLS, CNES, Noveltis, Starlab, NOC

Durada

2012-2016

Etiquetes

oceà, costa, validació geofísica, desenvolupament d'algorismes