CryoTop Evolution

Cartografia de l'elevació del gel mitjançant processament altimètric swath

Cartografia de l’elevació de gel mitjançant processament swath.

L’estudi sobre l’estat dels casquets glacials de l’Antàrtida i Groenlàndia s’ha realitzat a partir de productes d’elevació de la franja, models d’elevació digitals, canvis d’elevació i productes científics innovadors realitzats mitjançant la tècnica d’interferometria swath aplicada a les dades de mode SARIn de CryoSat-2.

Aquest projecte ha permès realitzar productes de nivell 2, nivell 3 i nivell 4 amb la tècnica d’interferometria swath aplicada a dades del mode SARIn de CryoSat-2 per estudiar l’estat dels casquets glacials de l’Antàrtida i Groenlàndia en un període de canvis ràpids i de major contribució al nivell del mar.

isardSAT ha gestionat el projecte i va ser responsable de la validació dels models d’elevació digitals.

Ves a la web del projecte

Equip

University of Edinburgh, University of Leeds, isardSAT, ENVEO

Durada

2016-2019

Etiquetes

desenvolupament d'algorismes, neu / gel, nivell del mar, validació geofísica, teledetecció