REC

Gestió del reg de cultius mitjançant la teledetecció multi-sensor

REC

Gestió del reg de cultius mitjançant la teledetecció multi-sensor

Aprofitant les metodologies recents de teledetecció multi-sensor i l’arribada de noves missions per satèl·lit amb una resolució espaitemporal sense precedents, com Sentinel-1, el projecte Root zone soil moisture Estimates for Crop irrigation management and water use impact a multi-sensor remote sensing approach (REC) proposa una solució innovadora en l’estudi de la necessitat d’humitat del sòl de la zona d’arrels a escala de camp per a la gestió del reg.

Es tracta d’un algorisme innovador i operatiu que ha permès per primera vegada: 1) cartografiar diàriament la humitat del sòl a la zona d’arrels a nivell de camp i 2) avaluar quantitativament els diferents components de l’aportació d’aigua a nivell de camp a partir de dades de teledetecció multi-sensor fàcilment disponibles.

Ves a la web del projecte

Equip

isardSAT, CESBIO, LabFerer, UCAM

Notícies Relacionades

Etiquetes

desenvolupament d'algorismes, hidrologia, humitat del sòl, agricultura, teledetecció