Sentinel-3 Mission Performance Centre

Suport a una missió altimètrica operacional

Sentinel-3 és una missió d’Observació de la Terra que dona suport a les aplicacions de Copernicus proporcionant els següents productes i serveis:

  • Topografia de la superfície marítima i terrestre
  • Mesura del color del sòl i de l’oceà
  • Temperatura de la superfície marítima i terrestre

isardSAT, dins d’un gran consorci europeu, va preparar i posar en funcionament el centre de rendiment de la missió (MPC) per a la missió de topografia en superfície (STM) de Sentinel-3 del programa Copernicus. isardSAT va preparar i executar les fases de posada en servei i operació rutinària i va donar suport al processament de les dades, així com a les activitats de calibratge instrumental i extern, i de validació geofísica. isardSAT també va investigar com millorar la qualitat de les dades científiques, a més de dissenyar i implementar algorismes de processament de dades d’altimetria en zones costaneres i conques hidrogràfiques.

Equip

ACRI-ST, CLS

Durada

2012-2021

Notícies Relacionades

Etiquetes

desenvolupament d'algorismes, calibratge instrumental, validació geofísica, satèl·lits, altimetria, calibratge extern