SHAPE

Altimetria en aigües continentals

SHAPE

El projecte Sentinels Hydrologic Altimetry Prototype (SHAPE) ajuda a preparar l’explotació operativa de Sentinel-3 per a hidrologia, tenint en compte que no hi ha un processament específic per a aigües continentals al segment terrestre de Sentinel-3. L’estudi se centra en tres principals variables d’interès per a la hidrologia: nivell dels rius, cabal dels rius i nivell dels llacs.

isardSAT ha desenvolupat i implementat un processador SAR de nivell 1 per a les dades de Sentinel-3 i CryoSat-2 per a rius i llacs.

Aquest projecte ha estat finançat pel programa Scientific Exploitation of Operational Missions (SEOM) de l’ESA per preparar l’explotació de les dades de Sentinel-3 en aigües continentals (altitud i cabal).

Ves a la web del projecte

Equip

Along Track, isardSAT, University of Porto, SMHI

Durada

2015-2020

Etiquetes

desenvolupament d'algorismes, hidrologia, altimetria, teledetecció