SMART

Monitoratge de la sequera amb Alta Resolució Espacial i Temporal

La metodologia de SMART produirà dades d’humitat del sòl a la zona de les arrels (RZSM) a una escala de 100 m © isardSAT

El projecte SMART millorarà les capacitats de monitoratge de la sequera a través de nous productes de teledetecció de la humitat del sòl amb una alta resolució espacial i temporal. Combinant dades de diferents sensors (Sentinel-1, Sentinel-2, Sentinel-3, Landsat 8 i 9, MODIS, SMOS i SMAP), SMART desenvoluparà una metodologia pionera per recuperar dades d’humitat del sòl superficial a una escala de 100 m cada 2 -3 dies, amb una precisió superior al 10%. Aquesta metodologia no necessitarà calibratge, essent transferible a qualsevol altra part del món on aquestes dades estiguin disponibles.

Les dades obtingudes es combinaran amb mesures in situ i un model d’intel·ligència artificial que permetrà calcular la humitat del sòl de la zona de les arrels (RZSM, per les seves sigles en anglès) a la mateixa escala i precisió. Els productes resultants permetran estimar el rendiment a escala de camp i avaluar la dinàmica dels incendis forestals.

isardSAT liderarà el disseny, el desenvolupament i la implementació d’algorismes, i desenvoluparà un sistema de seguiment de la sequera a partir dels índexs d’humitat del sòl obtinguts.

Equip

isardSAT, LabFerrer

Durada

2024-2027

Notícies Relacionades

Etiquetes

agricultura, canvi climàtic, humitat del sòl