SMOScat

Cartografia de la humitat del sòl

SMOScat

El satèl·lit SMOS proporciona una cartografia global de la humitat del sòl cada 3 dies amb una resolució espacial de 40 km. La humitat del sòl és un paràmetre clau per desenvolupar estratègies agrícoles i en els models hidrològics per gestionar els recursos hídrics, encara que les dades de SMOS no es poden utilitzar directament per la seva baixa resolució espacial. L’objectiu del projecte SMOScat és desagregar la humitat del sòl que proporciona SMOS per tal de realitzar mapes d’humitat del sòl a alta resolució espacial (fins a 500 metres).

Les dades de teledetecció de microones passives de banda L (SMOS) tenen una alta sensibilitat a la humitat del sòl, però la seva resolució espacial és bastant baixa. D’altra banda, la teledetecció òptica té una resolució espacial més elevada, però la seva sensibilitat a la humitat del sòl no és òptima. La fusió d’aquestes dues fonts d’informació proporciona un producte d’humitat del sòl a una resolució espacial intermèdia més adequada per a les aplicacions hidrològiques.

Referències:

O. Merlin, M. J. Escorihuela, M. Aran-Mayoral, O. Hagolle, A. Al Bitar, and Y. Kerr ″Self-calibrated evaporation-based disaggregation of SMOS soil moisture: an evaluation study at 3 km and 100 m resolution in Catalunya, Spain″ Remote Sensing of Environment, 130, pp 25–38, doi:10.1016/j.rse.2012.11.008, 2013

M.J. Escorihuela, D. Martínez, P. Quintana ,O. Merlin, M. Arán and I. Buenvarón “SMOScat: High Resolution Soil Moisture monitoring with SMOS data”, SMOS Science Workshop, 27-29 September 2011, Arles, France

P. Quintana-Seguí, J.J. Salas Pérez, M.C. Peral, M. Turco, M.C. Llasat, and E. Martin “Validation of the SAFRAN meteorological analysis system in the northeast of Spain” European Geosciences Union, 22 -27 April 2012, Viena

M.J. Escorihuela, O. Merlin, A. Escorihuela, P. Quintana, D. Martinez. ‘SMOScat: Towards operational high resolution soil moisture with SMOS’ IEEE Geoscience and Remote Sensing Symposium 22 - 27 July 2012, Munich

Project co-financed by the ERDF under the Operational Programme for Catalonia 2007-2013.

Equip

isardSAT, PildoLabs, Applus, Aurensis, CESBIO, Ebro Observatory

Durada

2010-2013

Etiquetes

desenvolupament d'algorismes, agricultura, humitat del sòl