SWICCA

Servei d’Informació sobre gestió de l’aigua

SWICCA

SWICCA facilita dades d’impacte climàtic per accelerar el flux de treball en l’adaptació al canvi climàtic de la gestió de l’aigua a Europa.

El projecte Service for Water Indicators in Climate Change Adaptation (SWICCA) va servir de prova de concepte per a un servei d’informació sectorial sobre la gestió de l’aigua en el marc del Copernicus Climate Change Services. L’objectiu del projecte era superar la bretxa entre instituts que proporcionen dades d’impacte climàtic, d’una banda, i els gestors d’aigua i els responsables polítics, de l’altra, la qual cosa es va fer a través del co-disseny i desenvolupament de capacitats entre consultors i agències, coneguts com a knowledge purveyours, que actuen com a interfície entre els proveïdors de dades i els gestors d’aigua. L’objectiu final era donar valor a les dades i garantir que la informació disponible fos útil per a la gestió de l’aigua a escala local i regional a Europa. El projecte SWICCA ofereix:

  • Nous indicadors d’impacte climàtic sobre el clima passat, les previsions estacionals i diferents intervals temporals en el futur.
  • Patrons espacials pan-europeus dels canvis projectats com a mitjanes de conjunt.
  • Descarregar funcions de les estadístiques dels indicadors per a qualsevol àrea escollida per a tot el conjunt.
  • Eines de downscaling i correcció per adaptar cada indicador a les condicions locals.
  • Instruccions, vídeos tutorials i exemples d’estudis de cas sobre com utilitzar els indicadors d’impacte climàtic en un flux de treball local de gestió de l’aigua.
  • Formació d’empreses consultores mitjançant la participació a la xarxa d’aprenentatge SWICCA i un fòrum web per a la intermediació de coneixement.

isardSAT va contribuir amb la seva experiència en EO, identificant fonts de dades rellevants per a la gestió del clima i l’aigua a partir de les demandes dels usuaris, especificant els requisits per a les dades i suggerint contingut i funcionalitats per al catàleg de metadades de Climate Data Store (CDS).

Ves a la web del projecte

Equip

Swedish Meteorological and Hydrological Institute (SMHI), Wageningen Environmental Research (Alterra), Stichting Wageningen Research, EMVIS Symvouloi Michanikoi Anonymi Etaireia, GECOsistema, Dipl. – Ing Günter Humer GmbH, isardSAT, MicroStep-MIS, TU Dortmund University, University of Córdoba, Universitat Politècnica de València, Wageningen University, Dept Environmental Sciences

Durada

2014-2016

Etiquetes

hidrologia, agricultura, humitat del sòl