VALERIA

Validació d'algorismes de nivells 1A i 2 a la zona del riu Ebre

Comparació de les mesures del nivell de l’aigua de FF-SAR i in situ a l’embassament de Yesa. © isardSAT

El projecte VALERIA avalua diferents casos pràctics que involucren mesures de Sentinel-6 sobre masses d’aigua continentals per demostrar com el processament Fully-Focussed SAR (FF-SAR) permet determinar l’alçada del nivell de l’aigua i l’extensió de la seva superficie, amb una precisió superior que els algorismes operacionals de processament actuals. L’estudi s’ha dut a terme en embassaments petits i mitjans de la península Ibèrica, especialment a la conca de l’Ebre, situats al llarg de les vies terrestres del satèl·lit Sentinel-6 i amb una certa variabilitat estacional. Aquests embassaments estan monitorats per la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE), i això permet disposar d’ina base de dades in situ per validar els algorismes.

El projecte VALERIA avalua diferents casos pràctics que involucren mesures de Sentinel-6 sobre masses d’aigua continentals per demostrar com el processament Fully-Focussed SAR (FF-SAR) permet determinar l’alçada del nivell de l’aigua i l’extensió de la seva superficie. L’estudi s’ha dut a terme en embassaments petits i mitjans de la península Ibèrica, especialment a la conca de l’Ebre, situats al llarg de les vies terrestres del satèl·lit Sentinel-6 i amb una certa variabilitat estacional.

isardSAT va proposar aquesta iniciativa a l’equip de validació de la missió Sentinel-6, com a activitat per demostrar les capacitats de l’algorisme FF-SAR en aigües continentals.

Presentacions del projecte

2023

  • Gómez Olivé, A., Gibert, F., Garcia-Mondéjar, A., and McKeown, C. ‘Water extent estimation over inland targets using FF-SAR data’. Hydrospace, 27 November – 1 December, Lisbon, Portugal. Veure l’abstract aquí (page 212).
  • Gibert, F., Molina, R., Gómez-Olivé, A., Domingo, X., Escorihuela, M.J., Garcia-Mondéjar, A., Roca, M. ‘Water Surface Level Measurements Over Inland Targets With FFSAR’. Hydrospace, 27 November – 1 December, Lisbon, Portugal. Veure l’abstract aquí(page 235).
  • Gómez Olivé, A., Gibert, F., Garcia-Mondéjar, A., and McKeown, C.: Water Extent Measurements with Sentinel-6 Fully - Focussed SAR data, EGU General Assembly 2023, Vienna, Austria, 24–28 Apr 2023, EGU23-448. Veure l’abstract aquí.
  • Molina Burgués, R., Gibert, F., Gómez, A., Garcia-Mondéjar, A., and Roca i Aparici, M.: Water Surface Height Measurements with Sentinel-6 Fully-Focussed SAR Over Inland Targets, EGU General Assembly 2023, Vienna, Austria, 24–28 Apr 2023, EGU23-449, https://doi.org/10.5194/egusphere-egu23-449, 2023.

2022

  • Ferran Gibert, Adrià Gómez-Olivé, Charlie McKeown, Robert Molina, Albert Garcia-Mondéjar. ’Water Elevation and Water Extent measurements with Sentinel-6A radar altimeter Fully-Focussed SAR data”. 2022 Ocean Surface Topography Science Team Meeting. Venice, Italy, 31 October – 4 November 2022. Veure l’abstract aquí.
  • Ferran Gibert “Water surface height estimates over small lakes using FF-SAR”. Sentinel-6 Validation Team Meeting #4, 11-13 July 2022 (online). Veure l’abstract aquí.

Equip

isardSAT

Durada

2019-2023

Etiquetes

hidrologia, altimetria