Sentinel-6 PDAP

Generació de productes per a la missió oceanogràfica operacional més recent

Sentinel-6/Jason-CS és un programa operatiu d’oceanografia de dos satèl·lits que garantirà la continuïtat de la sèrie de missions operatives Jason, la qual cosa permet cartografiar el nivell de la superfície del mar a escala global amb més precisió. La missió es duu a terme gràcies a una col·laboració entre agències formada per l’ESA, la Comissió Europea a través del programa Copernicus, EUMETSAT, NASA-JPL i NOAA.

La principal càrrega útil del satèl·lit Sentinel-6/Jason-CS és l’altímetre radar Poseidon-4, que és una evolució dels altímetres a bord dels satèl·lits Jason (Poseidon-2 de Jason-1, Poseidon-3A de Jason-2, i Poseidon-3B de Jason-3). L’altímetre també hereta el mode altimètric Synthetic Aperture Radar (SAR) de CryoSat-2 SIRAL i Sentinel-3 SRAL, el qual ha demostrat que redueix els errors d’elevació i d’estimació de SWH sobre l’oceà. A més, Poseidon-4 és el primer altímetre radar embarcat en un satèl·lit que inclou hardware digital i de radiofreqüència millorat i, concretament, la transmissió de pols de banda Ku de ràfega oberta (actualment anomenat mode interleaved), que realitza una transmissió quasi contínua de polsos de banda Ku, la qual cosa permet reunir simultàniament dades de SAR i pols limitat. Tal com passa amb la sèrie Jason i Sentinel-3, el Poseidon-4 transmet polsos de banda C per estimar una correcció del retard de la via ionosfèrica.

El component Payload Data Acquisition and Processing (PDAP), que forma part del segment general terrestre Sentinel-6 (S6 OGS), adquirirà dades del satèl·lit Sentinel-6/Jason-CS i en realitza el processament. El desenvolupament del PDAP està finançat pel programa d’EUMETSAT Jason-CS, que representa la contribució de l’organització al desenvolupament cooperatiu de la missió Copernicus Sentinel-6 (Jason-CS). El llançament del primer satèl·lit Sentinel-6/Jason-CS (Sentinel-6A) es va dur a terme a finals del 2020.

isardSAT és responsable del desenvolupament de la funció de generació de productes altimètrics de nivell 1 (ALT L1 PGF) en el marc del projecte S6 PDAP, que processa les dades de l’altímetre per proporcionar productes operatius de nivell 1 (L1). El desenvolupament dels processadors operacionals va acabar l’any 2020, i actualment isardSAT s’encarrega del seu manteniment.

Equip

Exprivia, isardSAT, CLS

Durada

2018-2027

Notícies Relacionades

Etiquetes

desenvolupament d'algorismes, altimetria, satèl·lits, calibratge instrumental